Functionaliteit.

RentMagic heeft alle functionaliteit aan boord voor je verhuur en uitgiftes. Naast de standaardfunctionaliteit kunnen er aanpassingen en toevoegingen worden gedaan met het "hook" platform.

Boek een demo

Dagelijkse stroomlijn van je activiteiten

Informatie, planning en dashboard.

Het systeem zorgt voor de juiste informatie waarop jij dagelijks kunt anticiperen. Heb je genoeg bezetting van personeel, is er voldoende voorraad? Allemaal vragen die door middel van handige tools binnen RentMagic beantwoord worden. Het management dashboard biedt interessante financiële informatie en geeft informatie over de stand van zaken binnen je organisatie. Het magazijn dashboard geeft je informatie over doorloopsnelheden en zorgt voor een totale controle over je handel. RentMagic zorgt ervoor dat er geen verrassingen zijn binnen je verhuurproces.

Dashboard, informatie en planning
 • Dashboards
  Management- en magazijndashboard voor direct inzicht in financiële en voorraadpositie.
 • Takenoverzicht
  Overzicht van alle benodigde dagelijkse en wekelijkse operationele en logistieke taken voor extra inzicht in personeelsbezetting.
 • Logistiek
  Een overzicht van alle benodigde logistieke mutaties zoals verzendingen, uitgiftes, magazijnvoorbereidingen en innames.
 • Conflictprognose
  Overzicht van mogelijke voorraadconflicten bij te late retour en defecte verhuurartikelen.
 • Rapportage
  Maak specifieke rapporten die voor jou en je team van belang zijn, bijvoorbeeld periode overzichten en afschrijvingsoverzichten.
Volledig naar je hand zetten

Systeeminstellingen en configuratie.

De basis van de werking van het systeem is het goed instellen van het proces en het platform waarop je gaat bouwen. RentMagic is als systeem perfect instelbaar voor iedere situatie en daarnaast is het ook nog een adaptief platform. Adaptief in de breedste zin van het woord, immers kun je met C# alle aanpassingen doen die je wenst. Uiteraard zijn er spelregels, maar met behulp van de documentatie kun je snel coderen.

 • Gebruikers en rollen
  Autorisatie en toegang instellen voor gebruikers in bepaalde modules en tot op veldniveau.
 • Verhuurperiodes
  Stel je verhuurperiodes (bijv. dag en week) op artikelen naadloos in met de bijbehorende verhuurprijzen.
 • Dimensies
  Dimensies te gebruiken tijdens het verhuurproces voor bijhouden van extra bestelinformatie voor klanten.
 • Documentsleutels en tellers
  Pas de samenstelling van documentnummering aan op je verhuurproces voor een naadloze integratie met andere software.
Stel je omgeving volledig in naar jouw wens
De klant is koning

Klanten, leveranciers en personen.

Relaties beheren

De klant en het individu staat centraal binnen het uitgifteproces. RentMagic zorgt voor de afhandeling van al je communicatie en stelt je ook op de hoogte van taken die moeten worden uitgevoerd. Alle informatie rondom je relaties, hetzij klanten, leveranciers of interne mensen blijft altijd behouden en je kunt er ook voor zorgen dat je klanten of intern personeel zelf veel kunnen afhandelen op de accountpagina van je webshop

 • Financiële info
  Instellingen en informatie over de financiële positie van een klant.
 • Personalisatie
  Extra toegevoegde waarde voor klanten met specifieke velden en dimensies voor bestellingen.
 • Dimensies
  Dimensie gebonden bestellen, zoals kostenplaatsen of projecten, voor groeperen op facturen.
 • Facturatie
  Stel de facturatie in per klant om te kunnen voorzien in de juiste behoefte.
 • BTW
  BTW volledig instelbaar per klant, voor inter company of internationale handel.
 • Kredietlimiet
  Gebruik kredietlimieten om controle te houden op openstaand saldo bij een klant.
 • Betalingen en saldo
  Alle betalingen en saldi op orders en facturen bijhouden.
 • Klantartikelen
  Voer specifieke klantartikelen om services te kunnen verrichten voor klanten.
Voldoende beschikbaar

Magazijnen, depots en voorraad.

Kunnen leveren en ook nog op tijd is een vanzelfsprekendheid. RentMagic begeleidt je in het planningsproces waarbij rekening wordt gehouden met alle tijdstippen die bekend zijn op orders, services, innames enzovoorts. Je kunt anticiperen op klanten die te laat materialen terugbrengen door te kijken of er geen conflict situatie ontstaat bijvoorbeeld. De voorraadstructuur is waterdicht en door middel van het maken van magazijn transfers kun je altijd zorgen voor een optimale bezetting.

Meerdere magazijnen aanmaken
 • Multi depot
  Een continu inzicht in de beschikbaarheid van artikelen en serienummers in verschillende magazijnen.
 • Voorraad transfers
  Verplaats je voorraad van het ene magazijn naar het andere en automatiseer dit volledig.
 • Legborden
  Gebruik legborden voor order picking en voor een optimale route en benutting.
 • Besteladvies
  Gebruik inkoop of inhuur besteladvies afhankelijk van de voorraad en openstaande orders.
 • Artikel assortiment
  Leg assortimenten aan per magazijn voor een verhuur- en verkoopoptimalisatie.
 • Magazijn autorisatie
  Geef gebruikers wel of geen toestemming voor toegang in een bepaald magazijn of depot.
 • Openingstijden
  Per magazijn zijn openingsdagen en tijden in te stellen voor optimale orderafhandeling. Ook inzichtelijk voor klanten op de webshop.
 • Procesbeheer
  In magazijnen (depots) zijn de werkprocessen aanpasbaar om de werkwijze te stroomlijnen.
Eenduidig en efficiënt materiaalbeheer

Artikelen en serienummers.

Materiaalbeheer tot het diepste niveau

Het is belangrijk om je producten duidelijk te presenteren aan je klant. Wat heeft een klant nodig? Wat zijn de specificaties? Met de opbouw van artikelen binnen RentMagic kun je aan al deze wensen voldoen. Je kunt artikelen volgen, een historie opbouwen en berekenen of je rendement op orde is. Met track-and-trace is het zelfs mogelijk om artikelen te volgen via Google Maps. En om met regelmaat je artikelen op te schonen, kun je door middel van de juiste artikelcode ervoor zorgen dat de artikelen echt verwijderd worden. Uiteraard blijft de algemene artikelinformatie op historische bestellingen gewoon gehandhaafd.

 • Teller
  Naast verhuurperiodes kun je op teller artikelen ook een kilometer- of draaiuren stand bijhouden en doorberekenen.
 • Periode artikel
  Definieer periodes op een artikel, zoals een dag of week, met een bijbehorende prijs.
 • Combi artikelen
  Stel een artikel dusdanig in dat zowel een periode als een teller wordt bijgehouden. Ideaal voor autoverhuur bijvoorbeeld.
 • Waarborg
  Borg kun je per artikel instellen, welke vooraf wordt afgerekend. Bij inname wordt de borg eventueel verrekend.
 • Samenstellingen
  Gebruik samenstellingen om meerdere artikelen als een pakket te verhuren of verkopen.
 • Serienummers
  De unieke exemplaren van een artikel waarop je alles kunt volgen, zoals historie, kosten en afschrijving.
 • Artikelgroepen
  Groepering van artikelen om specifieke condities af te dwingen en voor de integratie met de boekhouding via het grootboek.
 • Dynamische velden
  Maak per artikelgroep velden aan om in een artikel de specificaties te kunnen opgeven. Deze informatie kan gebruikt worden voor filters.
De handel stroomlijnen

Orders en reserveringen.

In een drukke organisatie is efficiëntie de sleutel om het hele proces van begin tot eind in goede banen te leiden. RentMagic biedt een veelvoud aan tools om je team te helpen met minder invoer en snellere verwerking. Vanuit de webshop komen bestellingen door als reservering. Desgewenst zijn deze aan te passen en direct goed te keuren als order. Orders zijn de levenslijn voor je gehele verhuurproces.

Offertes, orders, reserveringen en facturen
 • Transactietypes
  Gebruik transactietypes per order of contract voor speciale condities of het doorlopen van een werkstroom.
 • Aflever-/ projectadres
  Geef een adres mee op een reservering of order voor de juiste logistieke afhandeling.
 • Langdurige orders
  Orders kunnen voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd worden ingevoerd. Tussentijds kunnen deze orders worden gefactureerd.
 • Substatus
  Binnen het verhuurproces kunnen verschillende (sub)statussen worden aangeduid voor een perfecte stroomlijn.
 • Voorfacturatie
  Orders kunnen vooraf voor een eerste periode worden gefactureerd.
 • Prijsafspraken
  Voor langlopende orders is het mogelijk om tussentijds prijzen aan te passen of een dealprijs te hanteren.
 • Contracten
  Bij een klant kunnen één of meerdere contracten worden aangemaakt met eigen condities, welke op een order kan worden geselecteerd.
 • Betalingen
  Indien nodig kunnen betalingen per order worden bijgehouden, welke mee gekopieerd kunnen worden naar de uiteindelijke factuur.
Handelingen in het magazijn en onderweg

Logistiek proces.

Controle op het volledige logistieke proces

Alle belangrijke processen bij elkaar zorgen voor de dagdagelijkse werking van RentMagic. De invoer moet zo makkelijk mogelijk zijn om fouten te voorkomen. Daarop anticiperen we. De processen en modules lijken qua invoer allemaal erg op elkaar, waardoor gewenning makkelijk gaat. De gebruiker moet de samenhang van de logistieke handelingen begrijpen en dan loopt het systeem vanzelf. De logistiek zorgt ervoor dat de juiste artikelen op het juiste moment bij de klant terecht komt.

 • Voorbereidingen
  Artikelvoorbereidingen met mobiele app in het magazijn voor het klaarzetten van artikelen voor transport.
 • Mobiel uitleveren
  Leveren of deelleveren van artikelen bij de klant ter plaatse of in het magazijn via de mobiele app.
 • Digitale handtekening
  Vraag een digitale handtekening tijdens het leveren van de artikelen bij de klant ter plaatse of in het magazijn.
 • Volledig mobiel werken
  Werk binnen het logistieke proces volledig via de mobiele app, zelfs voor het aanpassen van orders en afdrukken van pakbonnen.
 • Levermethodes
  Pas verschillende levermethodes toe met eigen ETA's en bijstelling op facturatie.
 • Tijdvakken
  Gebruik tijdvakken voor afhaal en retour om persoonsbezetting te optimaliseren.
 • Tijdelijke uitgiftestops
  Voor langlopende orders is het fijn om uitgiftestops te definiëren waarbij een klant niet hoeft te betalen, zoals feestdagen of tussentijds onderhoud.
 • Product vervangen
  Tijdens de looptijd van een order kan een artikel vervangen worden vanwege een defect of onderhoud.
Houd je verhuurvloot in optimale conditie

Servicebeheer en onderhoud.

Het is uitermate belangrijk om je artikelen in goede conditie te houden, waarbij periodiek onderhoud van belang is. Naast onderhoud kan het incidenteel voorkomen dat er een defect plaatsvindt. Je zult een service moeten uitvoeren en je wilt alle informatie eromheen graag bijhouden. Voor het berekenen van het rendement wil je alle kosten bijhouden. Ook zal de voorraad tijdelijk bijgewerkt moeten worden. De services kunnen plaatsvinden in het depot of bij de klant on-site.

Lijn al je onderhoud en services op
 • Tussentijds onderhoud
  Pas periodiek onderhoud toe waarbij artikelen on-site of in het magazijn kunnen worden onderhouden.
 • Certificeren
  Genereer automatisch certificaten op serienummers, welke eventueel direct inzichtelijk kunnen zijn bij klanten.
 • Autorisaties
  Stel werkzaamheden in voor specifieke monteurs of onderhoudsmedewerkers.
 • Inname controle
  Maak een service automatisch aan nadat een artikel retour komt voor onderhoud of reiniging.
 • Incidenten
  Direct een service uitvoeren op een serienummers als er een defect optreedt.
 • Kosten
  Houdt alle kosten bij per serienummer om het rendement in de gaten te houden.
 • Statusverwerking
  Gebruik meerdere statussen om een service of goedkeuring door meerdere personen uit te laten voeren.
 • Checklist
  Gebruik een checklist om stappen te definiëren in een service en om een certificaat te genereren.
Directe en vlotte klantafhandeling

Point of sale en balie.

In veel organisaties is het belangrijk dat in een drukke periode de klanten aan de balie snel geholpen kunnen worden. RentMagic is daarop voorbereid en biedt mogelijkheden om afhaal of retour vlot te verwerken. Voor klanten die al besteld hebben kunnen orders direct worden uitgeleverd, met of zonder betaling. Het invoeren van artikelen op een order kan ook vlot gedaan worden. Koppel een betalingsterminal om PIN betalingen te stroomlijnen.

Point-of-sale en balie functies voor snelle afhandeling
 • Snel uitgeven
  Snel uitgeven van artikelen, ook ideaal voor een safetyshop of afhaalbalie.
 • Direct betalen
  Contant betalen of pinnen bij het afhalen of bestellen aan de balie.
 • Borg betalen
  Bij het afhalen van artikelen kan de borg op voorhand afgerekend worden.
 • Identificatie
  Snel identificeren van personen middels de integratie met identificatielezers, volledig AVG proof.
Interesse gekregen?

Meld je aan voor een demo.

Ben je geïnteresseerd geraakt? Vraag een demo aan of maak direct een proefomgeving voor 30 dagen aan.

Boek een demo