Instellingen

RentMagic

Instellingen

Terug naar ondersteuning

Wat is een BTW plicht?

Zoals in de module BTW codes reeds is uitgelegd, is dat de BTW tweeledig werkt binnen RentMagic: BTW codes hebben invloed op artikelen, BTW plichten hebben invloed op klanten. BTW plichten zijn voornamelijk belangrijk voor het drijven van internationale handel. Als er volledig geen gebruik gemaakt wordt van internationale handel, dan hoeven BTW plichten niet te worden ingericht. Vraag dit desgewenst na bij je boekhouder.

Ieder artikel krijgt een BTW code. Deze BTW codes zijn aangemaakt in de module BTW codes.

Als er in de internationale handel hogere B2C omzetten gegenereerd worden in het buitenland (in vele landen gelden andere regels), dan kunnen desgewenst deze BTW plichten aangemaakt worden. In deze module bepaal je welke tarieven toegepast moeten worden voor welke klant. In het BTW plicht overzicht is het mogelijk om BTW plichten te beheren. Zorg ervoor dat de BTW codes wel al aangemaakt zijn.

Het volgende voorbeeld laat een overzicht van BTW plichten zien.

Een BTW code is altijd gekoppeld aan een artikel, een plicht is altijd gekoppeld aan een klant. Dat betekent dat tijdens het handelsproces, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een verhuurorder, bij het toevoegen van een artikel eerst (1) gekeken wordt in welke BTW code het artikel is toebedeeld. Vervolgens (2) wordt gekeken welke plicht van toepassing is op de gekozen klant bij deze order. Het systeem selecteert vervolgens het juiste BTW plichtnummer. Het bijbehorende percentage, welke je ziet in de meest rechtse kolom, wordt ingevuld op de regel van deze order. Natuurlijk kan op iedere orderregel een ander BTW plichtnummer gelden. Het is fiscaal verplicht om op de rapporten, zoals bijvoorbeeld een orderbevestiging of een afgedrukte factuur, de juiste BTW tarieven te tonen. Ook onderin het rapport is het verstandig om de BTW grondslagen te tonen, dit is perfect in te stellen in de rapportgenerator van RentMagic. In de standaard bijgevoegde rapporten in RentMagic zijn de BTW grondslagen ook al opgenomen.

Instellingen > BTW > BTW plicht

Het overzicht van BTW plichten wordt nu geopend.

Uitleg velden van BTW plichten

Acties

BTW plicht toevoegen

Als je een BTW plicht wilt toevoegen, klik je op  nieuw.

Uitleg over het toevoegen van een nieuwe BTW plicht


BTW plicht wijzigen

Je kunt een een bestaande BTW plicht wijzigen. Dubbelklik de desbetreffende BTW plicht in het overzicht. Het BTW plicht details scherm wordt dan geopend en je kunt daar je wijziging doorvoeren.

Uitleg over het wijzigen van een bestaande BTW plicht


BTW plicht verwijderen

Uitleg over het verwijderen van een bestaande BTW plicht