Instellingen

RentMagic

Instellingen

Terug naar ondersteuning

Wat is een BTW code?

Als er handel wordt gedreven, moet men ook altijd rekening houden met de BTW. Binnen RentMagic zijn voldoende mogelijkheden om de administratie van de BTW correct bij te houden. RentMagic is voorzien om ook internationale handel te drijven, met alle bijbehorende mogelijkheden om BTW vast te leggen. Een veelvoorkomende manier is het verleggen van de BTW voor de buitenlandse handel, bijvoorbeeld binnen de EU, mits een BTW nummer bekend is en de klant daardoor dus ook gebruik mag maken van de verleggingsregel.

De BTW binnen RentMagic is tweeledig: je kunt BTW codes bijhouden en je kunt BTW plichten bijhouden. BTW codes hebben betrekking op artikelen/producten. Een BTW plicht heeft betrekking op de klant. Tijdens het handelsproces zal RentMagic voor jou de juiste BTW toerekenen aan je klant. Het is ontzettend belangrijk om de BTW administratie vooraf goed in te richten, immers het is erg lastig om achteraf de BTW boekhouding volledig opnieuw in te richten. Dit zal dan complicaties geven in je historie.

BTW codes kunnen naar gelang aangemaakt worden. In ieder land gelden andere BTW regels, als ook andere BTW percentages die worden toegepast. Binnen RentMagic start je met een schone lei, waardoor je de BTW codes als eerste moet aanmaken. De BTW codes die je gebruikt zijn de codes die echt voor jouw handel van toepassing zijn. In Nederland wordt veelal gebruik gemaakt van de twee tarieven hoog en laag, oftewel 21% en 9%. In België respectievelijk 21% en 6%. Deze codes zullen dan aangemaakt moeten worden in het systeem.

De aangemaakte BTW codes kunnen later geselecteerd worden per artikel. Ieder artikel heeft dus een BTW code.

Als er in de internationale handel hogere B2C omzetten gegenereerd worden in het buitenland (in vele landen gelden andere regels), dan kunnen desgewenst deze BTW tarieven aangemaakt worden. Dit doe je dan echter via de module BTW plicht. In deze module bepaal je welke tarieven toegepast moeten worden voor welke klant.

Instellingen > BTW > BTW codes

Het overzicht van de BTW codes wordt nu geopend.

Uitleg velden van een BTW code

Acties

BTW code toevoegen

Als je een BTW code wilt toevoegen, klik dan op  nieuw.

Uitleg over het toevoegen van een BTW code


BTW code wijzigen

Als je een bestaande BTW code wilt wijzigen, dubbelklik dan de desbetreffende BTW code in het overzicht. Het BTW code details scherm wordt dan geopend en je kunt daar je wijzigingen doorvoeren.

Uitleg over het wijzigen van een bestaande BTW code


BTW code verwijderen

Uitleg over het verwijderen van een bestaande BTW code