Instellingen

RentMagic

Instellingen

Terug naar ondersteuning

Velden

Tabel

De desbetreffende tabel (oftewel document) waarop je de instelling wilt veranderen.


Masker

Geef hier het masker aan, oftewel hoe de primaire sleutel van het document er uitziet. De letter vóór @-teken geeft aan hoe het volgnummer moet beginnen. Het cijfer achter het @-teken geeft aan uit hoeveel cijfers het volgnummer moet bestaan.


Teller

Dit is de tellerstand van het volgnummer. Bij de aanvang van RentMagic staat de teller wellicht op 0.