Artikelbeheer

RentMagic

Artikelbeheer

Terug naar ondersteuning

Artikel wijzigen

Gegevens van artikelen kunnen zo nu en dan wijzigen. Als je geen gebruik maakt van een automatische koppeling met een ander softwaresysteem waarin artikelen worden beheerd, is het mogelijk om een artikel hier te wijzigen. Voer je wijzigingen door op de artikelkaart. Nadat je de aanpassingen hebt voltooid, klik je op opslaan om de gegevens te bewaren. De gegevens van het artikel zijn dan direct actief. Echter houdt er rekening mee dat reeds aangemaakte documenten, zoals offertes, orders en facturen nog steeds de gegevens bevatten van voor de wijziging. Immers is deze informatie historisch, wat betekent dat deze niet zomaar aangepast worden. Alleen bij nieuwe documenten, zoals nieuwe offertes of orders, zullen de nieuwe gegevens van het artikel gebruikt worden.

Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd is het aan te raden om ook de tabbladen te doorlopen.

 Uitleg tabbladen binnen een artikel