Handel

RentMagic

Handel

Terug naar ondersteuning

Reservering wijzigen

Zolang een reservering nog niet is doorgezet als order, kun je nog aanpassingen doorvoeren. Dubbelklik de te wijzigen reservering in het overzicht. Wijzig vervolgens alle relevante velden en klik op opslaan om de gegevens op de reservering te bewaren.

Vergeet uiteraard ook niet om de artikelen eventueel bij te werken waar nodig.

Uitleg om artikelen op een reservering te plaatsen