Handel

RentMagic

Handel

Terug naar ondersteuning

Order maken

Een order kan worden gemaakt vanuit een offerte die is goedgekeurd, of vanuit een reservering. Na het aanmaken van de order kunnen extra regels toegevoegd worden, of er kunnen bijstellingen gedaan worden op de regels die er al op staan.

Je kunt ook een order direct aanmaken, zonder dat er een offerte of reservering aan ten grondslag ligt. Dit kan makkelijk zijn als je bijvoorbeeld een klant aan de balie hebt staan. Er moet dan rechtstreeks een bestelling kunnen worden aangemaakt. Prijscondities en andere afspraken kun je dan meteen bespreken en vastleggen op de order.

Als de order nog niet is aangemaakt, klik dan in het overzicht van orders op  nieuw. Vul alle relevante velden in en klik op opslaan om de order te bewaren. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk gegevens invoert. In een later stadium, bijvoorbeeld tijdens de facturatie of inname van de artikelen kan het handig zijn om informatie op te zoeken.

Nadat de order gegevens zijn ingevoerd, is de volgende stap om de artikelen op de order aan te maken. Meer informatie te vinden in paragraaf artikelen op order.

Uitleg om artikelen op een order te plaatsen

Handel > Acties > Nieuwe order.